Przejdź do treści

Badania w kierunku spektrum autyzmu (ADOS-2, ASRS, SB 5)Badanie w kierunku spektrum autyzmu prowadzone przez zespół psychologów. 
Podczas diagnozy korzystamy z zalecanych i wymaganych przez lekarzy psychiatrów testów:

  • ADOS – 2 (jedno z najdokładniejszych narzędzi diagnostycznych spektrum autyzmu u dzieci, młodzieży i dorosłych)
  • ASRS (zestaw kwestionariuszy do pomiaru zachowań ze spektrum autyzmu)
  • Stanford-Binet 5 SB5 (skale pomiaru inteligencji)

W ramach diagnozy przeprowadzamy wywiad z rodzicami/opiekunami prawnymi, a w koszt diagnozy wliczona jest opinia sporządzona przez diagnostów przeprowadzających cały proces diagnostyczny. Diagnoza nie zawiera konsultacji z lekarzem psychiatrą. 

Koszt diagnozy: 1200 złotych

Badania staramy się realizować w szybkim czasie.

Tel.: 690 536 940