Oferta_test

Dzieci:

Prowadzimy spotkania indywidualne oraz psychoedukację dla dzieci, które:

– przeżywają trudności adaptacyjne
– przeżywają lęki, niepewność
– mają trudności w relacjach z rówieśnikami
– przejawiają trudności wychowawcze
– mają trudności w nauce
– w przypadku agresji, autoagresji, wybuchów złości

Zapraszamy również rodziców, którzy znaleźli się w sytuacji rozstania/ rozwodu i chcieliby skorzystać z konsultacji wychowawczych

Warsztaty relaksacyjne dla dzieci:

Warsztaty pomagające radzić sobie ze stresem z elementami arteterapii.
Warsztaty są przeznaczone dla dzieci w wieku 7-9 lat, które mocno przeżywają sytuacje związane ze stresem szkolnym, słabo radzą sobie z niepowodzeniami, mają zaniżoną samoocenę. Pracujemy w małych grupach (5-6 osób).

Cele:
– nauczenie odreagowania wewnętrznych napięć, niepowodzeń, frustracji;
– nauka relaksacji;
– stwarzanie możliwości do własnych wypowiedzi za pomocą różnorodnych środków artystycznych.

Połączenie metod relaksacji z elementami arteterapii pomaga w podnoszeniu poziomu samoakceptacji. Warsztaty odbywają się raz w tygodniu, w cyklu 10 tygodni. Zajęcia są poprzedzone i zakończone rozmową z rodzicem.

Koszt zajęć – 1000 zł. (10 zajęć, 75 minut każde).
Koszt spotkań z rodzicem 140 zł. (55 minut).

Nie trzeba umieć i lubić rysować   Arteterapia to nie tylko rysowanie.
Zajęcia prowadzą dwie doświadczone w pracy z dziećmi psycholożki: Anna Szewczyk i Sylwia Gardynik.

Zapisy na zajęcia i konsultacje z rodzicami pod numerem telefonu:
690 536 940

Pierwsze zajęcia ruszają 4 listopada.
Zapisy do grupy trwają do 22.10.

Odkrywcy EMOCJI – warsztaty dla dzieci:

Zajęcia grupowe dla dzieci nieśmiałych w wieku 7-9 lat, prowadzone w małej, kameralnej grupie.

Podczas zajęć będziemy wspólnie odkrywać jak:
– wykształcić umiejętność radzenia sobie z obawą przed wejściem w nowe środowisko;
– poradzić sobie z lękiem związanym z relacjami społecznymi;
– wspierać aktywność w grupie;
– wzmocnić wiarę we własne możliwości;
– zbudować pozytywny obraz siebie.

Zajęcia wzbogacamy o bajki relaksacyjne i naukę relaksacji.

Warsztaty odbywają się raz w tygodniu, w cyklu 10 tygodni.

Zajęcia są poprzedzone i zakończone rozmową z rodzicem.
Koszt zajęć – 1000 zł. (10 zajęć, 75 minut każde).
Koszt spotkań z rodzicem 140 zł. (55 minut).

 

Zajęcia prowadzą dwie doświadczone w pracy z dziećmi psycholożki: Magdalena Wysokińska i Sylwia Gardynik.

Zapisy na zajęcia i konsultacje z rodzicami pod numerem telefonu:
690 536 940

Pierwsze zajęcia ruszają 8 listopada.
Zapisy do grupy trwają do 27.10.

Młodzież:

Zapraszamy młodzież, która zmaga się z następującymi trudnościami:

– zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecznego (np. wycofanie, nieśmiałość, nadpobudliwość, impulsywność, agresja)
– zaburzenia psychosomatyczne
– zaburzenia jedzenia
– zachowania autodestrukcyjne
– obniżony nastrój i negatywizm
– problemy z zaadaptowaniem się do nowych warunków szkolnych (np. gimnazjum, liceum, studia)
– trudności związane z sytuacją rodzinną (np. rozwód rodziców, choroba, przeżycie zawodu miłosnego)
– uzależnienia (np. komputer)

Dorośli:

Udzielamy pomocy psychologicznej osobom, które:

– przeżywają kryzys życiowy,
– czują się przeciążone, nie radzą sobie ze stresem
– cierpią z powodu lęku i niepokoju
– nie radzą sobie ze swoimi emocjami
– zmagają się z depresją i poczuciem braku sensu życia
– czują, że straciły poczucie wpływu na swoje życie
– mają trudności w dbaniu o swoje granice i własne potrzeby
– przeżywają konflikty w związkach, doświadczyły zdrady, trudnego rozstania, rozwodu
– mają trudności w pracy, poczucie wypalenia zawodowego
– doświadczającym trudności w nawiązywaniu i budowaniu bliskich relacji z innymi osobami;
– mającym problemy z samoakceptacją i poczuciem własnej wartości;
– odczuwają dolegliwości psychosomatyczne (bezsenność, bóle)

Warsztaty dla dobrych rodziców przeznaczone dla rodziców dzieci z trudnościami w zachowaniu:

Cykl 14 zajęć dla rodziców dzieci z nadpobudliwością i/ lub z problemami w zachowaniu.
Warsztaty rozwijające umiejętności wychowawcze, prowadzone przez dwóch psychologów p. Anna Szewczyk i p. Joanna Pańczuk-Kępa.
Udział w warsztatach poprzedzony jest konsultacją z rodzicem/rodzicami.
Zajęcia trwają 120 minut i mają charakter warsztatowy. Odbywać będą się w środy o godz. 18.00.
Więcej informacji pod numerem 690 536 940