Przejdź do treści

Badania w kierunku spektrum autyzmu (ADOS-2, ASRS, SB 5)CO TO JEST ADOS-2?

ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule, wersja druga). to częściowo ustrukturyzowany i wystandaryzowany protokół obserwacji interakcji społecznych, komunikacji społecznej oraz powtarzalnych, ograniczonych wzorców zachowań i zainteresowań. Przeznaczony jest do badania dzieci, młodzieży i dorosłych. Składa się z pięciu modułów przeznaczonych do badania osób w różnym wieku i na różnych etapach rozwoju językowego, począwszy od 12 m.ż. chronologicznego aż po dorosłość. Zakres proponowanych zadań jest dostosowany do wieku rozwojowego i możliwości badanej osoby.

Diagnoza za pomocą ADOS-2 stanowi obecnie najbardziej precyzyjne narzędzie, nazywane na świecie „złotym standardem diagnozy autyzmu”. Zadania są uporządkowane, oceniające zachowania dziecka w różnych obszarach.

ADOS-2 charakteryzuje się jasną i przejrzystą formą diagnozy (według ściśle określonego scenariusza) oraz jednolitą formą oceny, zachowania dziecka oceniane jest w określonej skali, która opisuje nasilenie cech spektrum.

ADOS-2 jest narzędziem wystandaryzowanym: każdy diagnosta kieruje się tym samym scenariuszem i zestawem narzędzi,  dzięki temu wynik badania jest obiektywny, jednolity, przy jednoczesnym zminimalizowaniu subiektywnych wrażeń i opinii osoby prowadzącej badanie.

Dla lekarzy psychiatrów podejmujących ostateczną decyzję w sprawie diagnozy, raport badania ADOS-2 jest obecnie najbardziej wiarygodną informacją na temat istniejących trudności dziecka.

ROZWAŻ WYKONANIE DIAGNOZY ADOS-2 JEŻELI:

 • słyszysz sprzeczne opinie od różnych specjalistów i z placówek;
 • masz wątpliwości czy specjalista zbadał Twoje dziecko rzetelnie i obiektywnie (nie wiesz jakich użył narzędzi, opis diagnozy jest niejednoznaczny) i chcesz zweryfikować opinię;
 • kiedy chcesz sprawdzić i monitorować postępy terapii Twojego dziecka;
 • kiedy masz małe dziecko, martwisz się jego zrachowaniami i chcesz sprawdzić, czy jego zachowania mieszczą się w spektrum autyzmu;
 • jesteś osobą dorosłą, która doświadcza trudności w funkcjonowaniu społecznym, od dawna korzystasz z terapii i farmakoterapii i nie widzisz poprawy;
 • skierował Cię lekarz pierwszego kontaktu lub psychiatra.

KOMPETENCJE DIAGNOSTY STOSUJĄCEGO ADOS-2

Użytkownikami ADOS-2 mogą być specjaliści z wyższym wykształceniem magisterskim psychologicznym lub pedagogicznym, lekarskim. Jedynie osoby niebędące psychologami muszą ukończyć odpowiednie szkolenie.

KTO przeprowadza DIAGNOZĘ w Przestrzeni Psychologicznej?

Sylwia Gardynik – psycholog, logopeda z wieloletnim doświadczeniem w diagnozie dzieci i młodzieży,  Specjalizuje się w diagnozie dzieci ze spektrum autyzmu (m.in. przy użyciu protokołu ADOS-2)  diagnozie psychologicznej i funkcjonalnej przy użyciu PEP-3-PL, diagnozie funkcji poznawczych korzystając z SB5, IDS 5-10 i innych narzędzi psychologicznych.

Magdalena Wysokińska – psycholog, pedagog specjalny, terapeuta SI z wieloletnim doświadczeniem w diagnozie dzieci i młodzieży, specjalizuje się w diagnozie dzieci ze spektrum autyzmu (m.in. przy użyciu protokołu ADOS-2) diagnozie psychologicznej i funkcjonalnej przy użyciu narzędzi takich jak PEP-3-PL, MFDR, SB5

PRZEBIEG BADANIA

 1. Konsultacja wstępna z rodzicami, Spotkanie wstępne obejmujące wywiad z rodzicami oraz ewentualne wypełnienie kwestionariuszy typu ASRS, 50 min.
 2. Badanie ADOS- 2, 60-90 min.
 3. Omówienie wyników i wydanie opinii – w cenie badania, 50 min.

  Łączny koszt: 800 złotych

Masz pytania ?

ZADZWOŃ LUB NAPISZ, chętnie rozwiejemy wszystkie Twoje  wątpliwości 😊

Możemy również wykonać dodatkowe badania psychologiczne, korzystamy z zalecanych i wymaganych przez lekarzy psychiatrów testów:

 • ASRS (zestaw kwestionariuszy do pomiaru zachowań ze spektrum autyzmu)
 • Stanford-Binet 5 SB5 (skale pomiaru inteligencji)