Przejdź do treści

Oferta:

Dorośli:

Udzielamy pomocy psychologicznej osobom, które:

– przeżywają kryzys życiowy,
– czują się przeciążone, nie radzą sobie ze stresem
– cierpią z powodu lęku i niepokoju
– nie radzą sobie ze swoimi emocjami
– zmagają się z depresją i poczuciem braku sensu życia
– czują, że straciły poczucie wpływu na swoje życie
– mają trudności w dbaniu o swoje granice i własne potrzeby
– przeżywają konflikty w związkach, doświadczyły zdrady, trudnego rozstania, rozwodu
– mają trudności w pracy, poczucie wypalenia zawodowego
– doświadczającym trudności w nawiązywaniu i budowaniu bliskich relacji z innymi osobami;
– mającym problemy z samoakceptacją i poczuciem własnej wartości;
– odczuwają dolegliwości psychosomatyczne (bezsenność, bóle)

Warsztaty dla dobrych rodziców przeznaczone dla rodziców dzieci z trudnościami w zachowaniu:

Cykl 14 zajęć dla rodziców dzieci z nadpobudliwością i/ lub z problemami w zachowaniu.
Warsztaty rozwijające umiejętności wychowawcze, prowadzone przez dwóch psychologów p. Anna Szewczyk i p. Joanna Pańczuk-Kępa.
Udział w warsztatach poprzedzony jest konsultacją z rodzicem/rodzicami.
Zajęcia trwają 120 minut i mają charakter warsztatowy. Odbywać będą się w środy o godz. 18.00.
Więcej informacji pod numerem 690 536 940

Młodzież:

Zapraszamy młodzież, która zmaga się z następującymi trudnościami:

– zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecznego (np. wycofanie, nieśmiałość, nadpobudliwość, impulsywność, agresja)
– zaburzenia psychosomatyczne
– zaburzenia jedzenia
– zachowania autodestrukcyjne
– obniżony nastrój i negatywizm
– problemy z zaadaptowaniem się do nowych warunków szkolnych (np. gimnazjum, liceum, studia)
– trudności związane z sytuacją rodzinną (np. rozwód rodziców, choroba, przeżycie zawodu miłosnego)
– uzależnienia (np. komputer)

Dzieci:

Prowadzimy spotkania indywidualne oraz psychoedukację dla dzieci, które:

– przeżywają trudności adaptacyjne
– przeżywają lęki, niepewność
– mają trudności w relacjach z rówieśnikami
– przejawiają trudności wychowawcze
– mają trudności w nauce
– w przypadku agresji, autoagresji, wybuchów złości

Zapraszamy również rodziców, którzy znaleźli się w sytuacji rozstania/ rozwodu i chcieliby skorzystać z konsultacji wychowawczych